Historiaa


Tampereen Ukkokotiyhdistys ry
:n perustaminen sai sysäyksen aikansa vanhustenhuollon tilasta ja riittämättömyydestä. Varsinkin ikääntyvien yksinäisten miesten kohdalla tilanne oli huolestuttava.

1800-luvun lopulla maassa vallitseva vanhustenhuolto perustui pääosin siihen, että suurperheet, joihin itsestään selvyytenä kuuluivat vanhemmat ja isovanhemmat, huolehtivat vanhuksistansa loppuun saakka. Toinen vanhustenhuollon päähaara oli kuntien ylläpitämät vaivaistalot, jotka erilaisin toteutusmuodoin oli tarkoitettu vähävaraisimpia kunnan vanhuksia varten, mutta joiden tarjoama hoidon ja asumisen taso oli jokseenkin vaatimaton. Mutta niin silloin kuin myös tänään, oli joukossa väliinputoajaryhmiä, jotka jäivät mm. edellä mainittujen hoitomuotojen ulkopuolelle.

Kun meillä tänään vanhuksissa naisten osuus on selvästi miehiä suurempi, tilanne 1800-luvun lopulla oli sellainen, että selvän väliinputoajaryhmän muodostivat ikääntyvät miehet, joilla ei jostakin syystä ollut perhettä vanhuudenturvanaan. Toisaalta heidän elämäntilanteensa oli sellainen, jota yhdistyksemme varhaisissa säännöissä kuvataan sattuvasti: ”asumista, hoitoa ja ravintoa tarvitsevat iäkkäät, vähävaraiset, luterilaiseen uskontoon kuuluvat mieshenkilöt, joitten kasvatukseensa ja entisiin elämänvaiheisiinsa nähden ei katsota kuuluvan kunnallisen köyhäinhoidon huolehdittaviksi.”

Tämän asiantilan ainakin osittaiseksi korjaamiseksi ja parantamiseksi heräsi tuolloin Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Tampereella ajatuksia tälle kansalaisryhmälle tarkoitettujen omien vanhainkotien eli Ukkokotien perustamiseksi. Tampereella perustamistoimet saivat aimo sysäyksen vuonna 1899 kaupungin toimielinten keskuudessa kirjatusta tapahtumasta, jonka mukaan kaupungin kasööri Petter Molinin hautajaisissa 1899 kerättiin kolehti Ukkokodin peruspääoman aikaansaamiseksi. Näistä tapahtumista kului kuitenkin vielä kuusi vuotta ennen kuin asiasta innostuneiden tamperelaisten miesten ja naisten joukko päätti perustaa yhdistyksen, jonka nimeksi tuli Gubbhemmet i Tammerfors – Tampereen Ukkokoti ja jonka säännöt silloisen Hämeenlinnan läänin lääninhallitus vahvisti vuonna 1905.

Lisätietoa jäsenille, klikkaa tästä.